Zgodovina
Domžal

Ozemlje Domžal je bilo poseljeno že v prazgodovini. O tem pričajo najdbe iz starejše kamene dobe v Babji jami, najdbe iz mlajše kamene dobe na območju Šumberka ter ostanki iz bronaste dobe, ki pričajo o kulturi žarnih grobišč. V rimskih časih naj bi bili na območju Domžal kar dve rimski naselbini, saj je skozi te kraje vodila pomembna pot iz Aquileie, skozi Emono ter čez prelaz Atrans do Celeie in Petovie.

V šestem stoletju se na tem področju naselijo Slovenci, od 9. stoletja naprej se pod frankovsko prevlado začne razvijati fevdalizem. Prvi znani zapis je iz 13. stoletja, ko se omenja Grifo iz Štude, ime Domžale pa se pojavi v 15. ali na začetku 16. stoletja, torej v času turških vpadov. Na te čase spominjajo taborske cerkve, med najbolj znanimi je zagotovo cerkev na Goričici.

Po 15. stoletju narašča promet, vse pomembnejše je prevozništvo in tovorništvo, ki je povezano tudi z brodarjenjem na reki Savi. V začetku 18. stoletja je bila na trasi stare rimske ceste zgrajena nova cesta Dunaj-Trst skozi Črni graben, ki je poskrbela za nadaljnji razvoj.

Leta 1813 se je na območju občine odvila pomembna bitka med avstrijsko in francosko armado, v kateri je bila slednja poražena.

V 19. stoletju na razvoj kraja pomembno vpliva razvoj slamnikarske industrije, pa tudi izgradnja železniške proge Ljubljana-Kamnik leta 1890. Leta 1920 je bila v Domžalah ustanovljena tovarna kovinskih in lesnih izdelkov Bistra, ki je več kot uspešno nadomestila usihajoče slamnikarstvo. Domžale dobijo trške pravice leta 1925, ko se združijo štiri vasi: Zgornje in Spodnje Domžale, Stob in Študa. Po drugi svetovni vojni se v kraju razvija industrija, leta 1952 postanejo Domžale občina. V tem času rastejo novi stanovanjski bloki, tako da se je ohranilo le malo od starega trškega jedra. V 70- in 80-letih se Domžale razvijajo kot prodorna občina, znane predvsem po podjetništvu, obrti in malem gospodarstvu.

Ste vedeli
… da je dob vrsta hrasta in je kraj Dob poimenovan po njem?
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 722 01 00
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram
Vse pravice pridržane © 2017 Občina Domžale
Izdelava: bplanet