Pitna
voda in pitniki

Domžale se lahko pohvalijo z izjemno kakovostno vodo, ki priteče iz Kamniško – savinjskih Alp. Za vodooskrbo prebivalcev skrbi Javno komunalno podjetje Prodnik, za čiščenje odpadne vode pa nadgrajena čistilna naprava Domžale – Kamnik. Občina Domžale vsako leto namenja velik del proračunskih sredstev za ohranitev trenutne kakovosti vode, obnovo vodovodnega sistema in nadaljnji razvoj v smeri zelene občine.

Občani in naši gostje pa se lahko ustavijo tudi pri pitnikih, ki nudijo možnost osvežitve in zdravega odžejanja med opravljanjem obveznosti v mestu, med športnimi aktivnostmi, med sprostitvijo v naravi in igro na šolskih igriščih.

JKP Prodnik je v sodelovanju z Občino Domžale in Občino Mengeš v zadnjih letih postavilo 23 pitnikov, ki nudijo svežo in čisto pitno vodo na mestih, ki jih dnevno obišče največ obiskovalcev in kjer je možnost koriščenja čiste pitne vode najbolj dobrodošla. Voda, ki priteče iz pitnika, je voda iz javnega vodovoda in je ravno tako varna kot voda, ki priteče iz pipe v vašem domu.

S čisto in zdravo pitno vodo iz pitnika se lahko osvežite na naslednjih lokacijah:

Lokacije pitnikov v občini Domžale:

1. Avtobusna postaja Domžale 2. Trim steza pod Šumberkom 3. Levi breg Kamniške Bistrice (Vir) 4. Desni breg Kamniške Bistrice (Rodica) 5. Osnovna šola Roje 6. Osnovna šola Domžale (Bistriška) 7. Osnovna šola Preserje pri Radomljah 8. Levi breg Kamniške Bistrice (Dermastijeva) 9. Brv čez Kamniško Bistrico (Rojska) 10. Osnovna šola Krtina 11. Študentski servis (Kolodvorska) 12. Ob Kamniški Bistrici (za Industrijsko cono Jarše) 13. Krajevni park Dob 14. Sveta Trojica pri PGD Žeje – Trojica 15. Osnovna šola Rodica 16. Robova ulica, Vir 17. Češminov park 18. Desni breg Kamniške Bistrice (ob fitnesu na prostem). 19. Garažna hiša Domžale 20. Ul. Matije Tomca (pri igrišču), Domžale

Lokacije pitnikov v občini Mengeš:

1. Športni park pri tenis igriščih 2. Ropretova cesta pri Zajetju Pristava 3. Mengeško polje v bližini kapelice


Več informacij dobite na spletni strani http://www.prodnik.si/.

Ste vedeli
… da je bilo nekoč, predvsem v 19. stoletju, v Ihanu več delujočih kamnolomov in skrilolomov? S pridobivanjem in obdelavo »Ihanskega marmorja« se je preživljal dobršen del prebivalstva.
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram