Izjava o dostopnosti spletišča

V skladu z 2. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju ZDSMA, Uradni list RS, št. 30/18) je upravljavec spletišča zavezanec po ZDSMA, ki mora omogočiti dostopnost spletnega mesta v skladu z zahtevami.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto visitdomzale.si.

Stopnja skladnostI:

Da bi zagotovili pozitivno uporabniško izkušnjo našega spletišča širšemu krogu spletnih uporabnikov, smo pri prenovi spletne strani visitdomzale.si sledili zahtevam ZDSMA. Spletna stran je pripravljena v skladu z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin in ustrezajo standardu WCAG (Web Content Accesibility Guidelines) 2.0.

To spletišče dosega raven dostopnosti AA.

Spletno mesto omogoča:

Pri popravku spletne strani smo sledili priporočilom druge stopnje za dostopnost do spletnih vsebin (WCAG). Pri implementaciji priporočil je kljub temu lahko prišlo do nenačrtovanih in nezaželenih napak ali hroščev.

Priporočila so razdeljena v štiri nivoje.

1 – Zaznavanje

Tekstovne alternative (guideline 1.1)
Vsem netekstovnim elementom, ki nimajo dekorativnega namena, so vidni in niso namenjeni izključno vizualnemu zaznavanju, smo zagotovili ustrezne tekstovne alternative.

Prilagodljivost (guideline 1.3)

Spletna stran se prilagodi velikosti uporabnikovega zaslona, ne da bi pri tem prišlo do spremembe strukture ali izgube informacij.

Spletna stran je strukturirana logično z uporabo naslovov in mednaslovov, vsebina pa je jasno ločena od navigacije spletne strani. Vnosna polja in obrazci imajo za bralnike zaslona dodane oznake (label), ki jih natančneje opisujejo. Oznake imajo dodane tudi vse ikone, ki nimajo besedila.

Razločljivost (guideline 1.4)

Navodila za uporabo spletnih obrazcev in ostalih elementov na spletni strani se ne zanašajo zgolj na barvo. Barve na spletni strani imajo le dekorativni namen, zato lahko uporabniki, ki imajo težave pri razločevanju določenih odtenkov, spletno stran uporabljajo brez težav. Zagotovljen je minimalen kontrast 4,5:1 za besedila z manjšimi črkami oz. 3:1 za besedila z večjimi (tistimi, ki imajo vsaj 18 pik ali pa so krepka in velika vsaj 14 pik). Kontrast ni zagotovljen na besedilih pod naslovom povsem na vrhu prve strani, saj imajo tam samo vizualen pomen in so le del ozadja.

Spletna stran se lahko poveča za 200%, pri čemer ne pride do izgub pri vsebini ali funkcionalnostih.

Tekstovni elementi so oblikovani s CSS-jem in za prikaz ne uporabljajo slik.

2 – Operabilnost

Dostopnost preko tipkovnice (guideline 2.1)

Uporabnik lahko po spletni strani navigira samo z uporabo tipkovnice, miška ni obvezna. Nobena interakcija ni časovno omejena, prav tako smo spletno stran načrtovali tako, da se uporabnik, ki po njej navigira s tipkovnico, ne ujame v pasti, iz katere ne more več naprej ali nazaj. Aktivni gradniki oz. elementi s fokusom so ustrezno označeni.

Dovolj časa (guideline 2.2)

Nobena vsebina na spletni strani ni časovno omejena in se ne izteče.

Napadi in druge fizične reakcije (guideline 2.3)

Izogibali smo se utripajočim vsebinam. Animacija na naslovnici in ostali animirani prehodi med gradniki na spletni strani se ne prikažejo uporabnikom, ki imajo v nastavitvah svojih naprav izbrano možnost omejenega premikanja (reduce motion), tako da je spletna stran varna za uporabo za vse skupine ljudi, ki bi jim bliskovite spremembe in utripajoči elementi lahko povzročili različne reakcije ali napade.

Navigacija (guideline 2.4)

Uporabniki, ki po spletni strani navigirajo s tipkovnico, imajo kot prvi aktivni gradnik na voljo povezavo, ki jih prestavi na glavno vsebino. Tako lahko preskočijo bloke vsebin, ki jih ne zanimajo.

Spletna stran posodablja naslov na vrhu brskalnika skladno z vsebino, ki je prikazana, tako da uporabnik vselej ve, na kateri podstrani se nahaja.

Zaporedje strani je usklajeno z vsebino, tako da se lahko uporabnik logično premika po strani z uporabo tabulatorja. Elementi s fokusom so ustrezno označeni.

Za lažje navigiranje po strani je na voljo glavna navigacija na vrhu.

Spletna stran ima na voljo kazalo strani, preko katerega lahko uporabnik hitro dostopa do podstrani, ki ga zanima.

3 – Razumevanje

Berljivost (guideline 3.1)

Jezik spletne strani je ugotovljiv iz programske kode.

Predvidljivost (guideline 3.2)

Spletna stran se ne spremeni ob spremembi elementa s fokusom. Uporaba navigacije ostaja vselej konsistentna in se ne spreminja med stranmi.

Pomoč pri vnosu (guideline 3.3)

Obrazci so prikazani z jasno podanimi navodili, kako jih uporabiti. Uporabniki bralnikov zaslona imajo dodane oznake, kjer te sicer niso prikazane.

4 – Robustnost

Kompatibilnost (guideline 4.1)

Spletna stran je bila narejena z uporabo široko uporabljenih tehnologij, tako da lahko uporabniki do nje dostopajo nemoteno ne glede na to, kateri brskalnik bodo uporabili. Spletna stran je bila narejena z uporabo HTML, CSS in JS standardov.

Povratne in kontaktne informacije:

Veseli bomo informacij o uporabniški izkušnji na spletnem mestu kot tudi vaše prošnje o morebitnih dodatnih prilagoditvah spletne strani za osebe z omejitvami. Vse informacije nam lahko sporočite na naš elektronski naslovu tic@domzale.si. Na obvestilo, prošnjo ali zahtevo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in kakšni so razlogi za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek:

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.uiv@gov.si

ali

Direktorat za informacijsko družbo in informatiko

Ministrstvo za javno upravo

Tržaška cesta 21

1000 Ljubljana

Informacije o inšpekcijskem nadzoru:

Inšpekcijski nadzor ni bil izveden.

Datum objave spletnega mesta:

Spletna stran visitdomzale.si je bila v obstoječi grafični podobi objavljena 15. 4. 2021.

Priprava izjave o dostopnosti:

Ta izjava je bila pripravljena 15. 4. 2021 na podlagi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana 15. 4. 2021

Ste vedeli
… da se je Napoleonova vojska 8. septembra 1813 na Mengeškem polju spopadla z avstrijsko vojsko?
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram