Pravno obvestilo
Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je Občina Domžale nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu objavljenimi na spletnem mestu www.visitdomzale.si (besedila, fotografije, skice, zemljevidi in načrti, avdio-video posnetki, računalniški programi). To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja Občine Domžale prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in razširjanje v komercialne namene.

Z zakonom (ZASP, 48., 49. in 51. člen) pa sta dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. ZASP (50. člen) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno, uporabo.
Varstvo osebnih podatkov
Občina Domžale zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani. To pomeni, da podjetje zbira osebne podatke, samo kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno in podpiše izjavo, s katero dovoljuje zbiranje, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov. Občina Domžale se obvezuje, da bo zbrane podatke hranil in uporabljal samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Podjetje osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovalo nobeni drugi, fizični ali pravni, osebi. V primeru sodelovanja z drugimi podjetji, ki za Občino Domžale opravljajo storitve (npr. priprava in izvedba nagradne igre ali izdelava spletne strani), bo tem omogočen dostop do podatkov, ki so neobhodni za izvedbo njihove storitve. Ta podjetja so obvezana, da dostopa do podatkov ne bodo zlorabila in jih bodo uporabljala izključno za izvrševanje svojega dela.Ne/spoštovanje določb iz Pravnega obvestila


Občina Domžale in avtorji vsebin, objavljenih na spletnih straneh, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava.


V nasprotnem primeru bodo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati.

Odgovornost Občine Domžale

Občina Domžale se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbela za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnih straneh, s tem pa ne izključuje možnosti za pojav morebitnih napak med objavljenimi vsebinami. Informacije posredovane prek tega spletnega mesta so tako zgolj informativne narave, saj inštitucija ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost in s tem za morebitno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega mesta www.visitdomzale.si ali nezmožnosti oz. motenega delovanja uporabe le-tega.

Hipertekstualne povezave

Narava svetovnega spleta in spletnega mesta Občine Domžale onemogoča nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo hipertekstualne povezave (linki) s tega spletnega mesta. Zaradi tega Občina Domžale ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne prek teh povezav.

Spletno mesto uporablja naslednje piškotke

Ste vedeli
… da je bilo nekdaj na plitvini pod Knezovimi skalami domžalsko kopališče? Pod bližnjim mostom, kamor je Kamniška Bistrica nanosila velike količine belega proda, so kopalci našli odlično in čisto plažo.
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram