O
turistično informacijskem centru Domžale

Turistično informacijski center Domžale je svoja vrata odprl maja 2017. TIC Domžale je del občinske uprave Občine Domžale.

Več let je delo TIC opravljala Komisija za turizem, vendar je bila že dalj časa potreba po večji in odprti ustanovi, ki bi se poklicno ukvarjala s turizmom, tako kot je to v drugih občinah. Komisija za turizem je postavila odlično podlago za razvoj turizma v Domžalah, z novoustanovljenim TIC – om pa smo naredili pomemben korak naprej. Trenutno je TIC projektna pisarna, ki pripravlja strategijo turizma naše občine, opravlja tekoče obveznosti, vodi občinske dogodke in predvsem pripravlja projekte za prihodnost.

Naši občani in vsi turisti, tako domači kot tuji, so v prostorih TIC Domžale vedno dobrodošli. Za obiskovalce imamo pripravljen promocijski materil o znamenitostih naših krajev, v prihodnosti pa vam bomo ponudili tudi vodene turistične programe.

LOGOTIP VISIT DOMŽALE


Logotip predstavlja pomemben mejnik v življenju organizacije. V izbiro logotipa je bila vključena filozofija promocije turizma v Domžalah in glavni turistični atributi naše občine - šport, kultura, zelena os regije, slamnikarska tradicija, čista narava. TIC Domžale je z izbiro logotipa pridobil identiteto – po eni strani so bile namreč končno določene smernice TIC-a (kaj TIC je), po drugi strani pa se bo prav z logotipom TIC Domžale lažje predstavljal javnosti in tako potrdil svojo identiteto.


Izbrane barve imajo poseben namen – modra in rumena sta občinski barvi. Modra predstavlja našo reko, Kamniško Bistrico, in vse druge potoke, hkrati pa nas opozarja na lepo naravo, ki nas obdaja – čisto modro nebo. Na podlagi te asociacije modra stoji za športni turizem, ki se pri nas že odlično razvija. Rumena predstavlja slamnikarstvo, ki je temelj vzpona našega mesta, prav tako pa stoji kot predstavnik kulturnega turizma, ki ga že vodi KD Franca Bernika in ga ima TIC Domžale namen zgolj še razvijati naprej. Zelena se v preteklosti še ni pojavljala kot predstavna barva naše občine, jo pa velikokrat uporabljajo na državni ravni – tako je dejansko zelena barva glavna predstavnica Turizma Slovenije (blagovna znamka Feel Slovenia) in tako našim občanom sporočamo, kaj predstavlja ta novi, njim še neznani logotip – turizem v Domžalah. Zelena barva prav tako predstavlja gonilno silo našega turizma, to je zelena os regije, in posledično zeleni turizem. Navsezadnje pa, če zmešamo modro in rumeno, dobimo zeleno.

Beseda Domžale stoji pokončno, uporabljena je pisava Museo, ki odraža … Domžale so največji kraj na območju Občine Domžale in so zaradi slamnikarstva postale znane tudi v svetu. Vsekakor pa TIC Domžale namerava promovirati vse kraje naše občine in se tudi neozirati na občinske meje, temveč povabiti naše občane, sosednje občane in tuje goste, da si ogledajo tudi znamenitosti in doživljanje zraven nas.

Domžalčanom že znani slogan »prostor zadovoljnih ljudi«, si bo TIC Domžale tudi v prihodnosti delil z Občino Domžale. Znak Občine Domžale se pojavlja v pojavnosti, ko ga posebej podpiše slogan Občine Domžale: “prostor zadovoljnih ljudi”, ki je izpisan v pisanem črkopisu, ki odraža življenje ljudi v prostoru Občine Domžale. Zadovoljstvo. V prihodnosti bosta tako Občina Domžale kot TIC Domžale uporabljala slogan. Občina Domžale uporablja slogan »prostor zadovoljnih ljudi« kot institucija, ki zagotavlja pogoje za obstoj prostora, kjer bivajo zadovoljni ljudje. TIC Domžale namerava promovirati Domžale kot prostor zadovoljnih ljudi. TIC Domžale bo povabil naše občane na dogodke, da skupaj ustvarjamo prostor zadovoljnih ljudi. Hkrati pa bo vabil občane sosednjih občin, slovenske in tuje goste, da postanejo del prostora zadovoljnih ljudi - prostor za zadovoljne ljudi.

Ste vedeli
… da je železnica od Ljubljane do Kamnika stekla v letu 1891?
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram