Franc Bernik

Izpostavljeno:

Duhovnik, gospodarstvenik, kronist in pisatelj

Franc Bernik (1870-1948)

Rodil se je v Šentvidu nad Ljubljano. Leta 1903 je prišel za beneficiata na Goričico ter leto kasneje tu zgradil pokopališče. Prizadeval si je za ustanovitev župnije in leta 1910 postal prvi domžalski župnik. Bil je med ustanovitelji leta 1904 novoustanovljenega Katoliškega izobraževalnega in podpornega društva. V njegovem okviru je vodil pevski zbor in režiral dramske predstave. Pomembno je vplival na razvoj in delovanje socialnih ustanov, ki so skrbele za preprečevanje revščine med delci in za socialno samopomoč med člani društva. Njegova zasluga je tudi , da so Domžale leta 1910 dobile novozgrajeni Društveni dom. Vodil je Hranilnico in posojilnico, ustanovil Strojno zadrugo, Kitarsko in Konsumno društvo, Dobrodelni dom, otroški vrtec in zavetišče za otroke. Povečal je cerkev in jo dal poslikati freskarju Slavku Pengovu.

Viri:

Saša Roškar in Igor Kuzmič, 2006. Mesto Domžale : sprehod skozi prostor in čas.

Vstopnina
Vstopnina
Brezplačen vstop
Sorodne vsebine
Ste vedeli
… da je bilo nekoč, predvsem v 19. stoletju, v Ihanu več delujočih kamnolomov in skrilolomov? S pridobivanjem in obdelavo »Ihanskega marmorja« se je preživljal dobršen del prebivalstva.
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram