KONČAN DRUGI KORAK ZBIRANJA HIŠNIH IMEN

Občina Domžale se je z letom 2022 pridružila projektu zbiranja hišnih imen, ki je od leta 2009 pokril že 24 občin širše Gorenjske. V drugem koraku, ki je bil zaključen decembra 2023, so bile v domžalski občini obravnavane krajevne skupnosti Dob, Krtina in Toma Brejca Vir.

Ob pregledu zgodovinskih zapisov in kasnejšem zbiranju starih hišnih imen z domačini se je izkazalo, da so hišna imena še ohranjena med starejšim domačim prebivalstvom, med mladimi in priseljenimi pa je poznavanje hišnih imen slabo. Opazna je tudi razlika med naselji, ki ohranjajo podeželski utrip, in naselji, ki so bolj urbanizirana. Namen projekta zato ni samo, da se hišna imena zberejo in obeležijo, temveč tudi ta, da uporaba hišnih imen v vsakdanjem pogovoru oživi oz. se ponovno obudi. K temu bodo veliko pripomogle tudi lončene table, ki so jih brezplačno prejeli lastniki domačij, ki so za to podali pisno soglasje. Na njih je hišno ime zapisano v pristnem narečnem izgovoru, kar bo prispevalo k ohranitvi lokalnih narečij in govorov v domžalski občini.

V zgoraj naštetih treh krajevnih skupnostih je bilo zabeleženih 479 starih hišnih imen in dodatnih 45 imen domačij, ki ne stojijo več. Tako v krajevni skupnosti Krtina kot krajevni skupnosti Dob je s tablami označenih 45 % domačij s starim hišnim imenom, v krajevni skupnosti Toma Brejca Vir pa 35 % domačij.

Hišna imena v vseh treh krajevnih skupnostih so zbrana v tiskani knjižici, ki je brezplačno na voljo na sedežih obravnavanih krajevnih skupnosti, na sedežu Službe za turizem (Ljubljanska c. 70) ter na občinskem vložišču, za izposojo pa v domoznanski zbirki Knjižnice Domžale. Imena so umeščena tudi na spletni portal slovenskih hišnih imen www.hisnaimena.si, kjer se poleg hišnih imen najdejo tudi zgodovinski podatki o hišah.

Kljub temu, da je bilo zbiranje hišnih imen v omenjenih krajevnih skupnostih že zaključeno, se lahko lastniki domačij s starim hišnim imenom še vedno odločijo za brezplačno lončeno tablo. Enako velja tudi za območje krajevnih skupnosti Homec-Nožice, Preserje, Radomlje in Rova, ki je bilo raziskano leta 2022. Za naročilo table se lahko obrnejo na izvajalca projekta, Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske (kontaktna oseba: Veronika Perko veronika.perko@ragor.si 04 58 13 417).

Veronika Perko, RAGOR

Klemen Klinar

Občina Domžale

Fotografije:

Table Domžale in Fotografija knjižic (foto: Veronika Perko)

Fotografija vrat (foto: Luka Pogačnik)


Ste vedeli
… da je dimnik na parkirišču nakupovalnega središča Mercator zadnja materialna sled za največjo slamnikarsko tovarno v Domžalah?
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram