NADALJEVANJE ZBIRANJA HIŠNIH IMEN

Po vaseh je nekoč veljalo, da so se ljudje med seboj poznali le po hišnih imenih. V nekaterih krajih to
gojijo še danes, ponekod pa so hišna imena že na robu pozabe. S hišnim imenom se ljudje čutijo bolj
povezane z domačim krajem, saj staro hišno ime potrjuje, da hiša v kraju ima zgodovino. Od leta 2020
je raba hišnih imen vpisana v nacionalni Register nesnovne kulturne dediščine. Najbolj obširno
zbiranje imen že od leta 2009 poteka na širšem Gorenjskem. Do sedaj so bila imena popisana v več
kot 500 vaseh v 25 občinah, skupaj je zbranih že več kot 15 000 hišnih imen. Od leta 2022 je v akcijo
vključena tudi občina Domžale, kjer projekt postopoma napreduje. V letošnjem letu bo projekt
obravnaval območje krajevnih skupnosti Ihan in Dragomelj – Pšata ter vas Šentpavel in nekdanje
samostojno naselje Študa.


V okviru projekta bodo na obravnavanem območju stara hišna imena najprej temeljito zbrana,
kasneje pa obeležena z glinenimi tablicami na hišah, v tiskani knjižici in na spletnem portalu
www.hisnaimena.si. Da se ohrani pristni domači zven imen, so le-ta zbrana in zapisana v pristnem
domačem narečnem izgovoru. Zbrana so le stara hišna imena, starejša od 80 let.


Za več informacij o projektu lahko pokličete Klemena Klinarja, ki projekt strokovno vodi (telefon: 031
337 202 ali e-pošta: klemen.klinar@hisnaimena.si). Domačine iz obravnavanih naselij vabimo, da na
zgoraj navedene kontakte sporočijo svoje staro hišno ime.

Projekt financira Občina Domžale.

(foto: Luka Pogačnik)

Ste vedeli
… da se je po 15. stoletju pospešeno razvijalo prevozništvo in tovorništvo, ki je povezano tudi z brodarjenjem na reki Savi? Za nadaljnji razvoj je poskrbela nova cesta Dunaj – Trst skozi Črni graben, ki je bila zgrajena v začetku 18.stoletja po trasi stare rimske ceste.
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram