Stara hišna imena

KONČAN PRVI KORAK ZBIRANJA HIŠNIH IMEN

Občina Domžale se je z letošnjim letom pridružila projektu zbiranja hišnih imen, ki je od leta 2009 pokril že 24 občin širše Gorenjske. Pobudnika sta bila Služba za turizem Občine Domžale in Turistično društvo Radomlje. V prvem koraku so bile v domžalski občini obravnavane krajevne skupnosti Homec-Nožice, Preserje, Radomlje in Rova.

Ob pregledu zgodovinskih zapisov in kasnejšem zbiranju starih hišnih imen z domačini se je izkazalo, da so hišna imena še ohranjena med starejšim domačim prebivalstvom, med mladimi in priseljenimi pa je poznavanje hišnih imen slabo. Opazna je tudi razlika med naselji, ki ohranjajo podeželski utrip, in naselji, ki so bolj urbanizirana. Namen projekta zato ni samo, da se hišna imena zberejo in obeležijo, temveč tudi ta, da uporaba hišnih imen v vsakdanjem pogovoru oživi oz. se ponovno obudi. K temu bodo veliko pripomogle tudi lončene table, ki so jih brezplačno prejeli lastniki domačij, ki so za to podali pisno soglasje. Na njih je hišno ime zapisano v pristnem narečnem izgovoru, kar bo prispevalo k ohranitvi lokalnih narečij in govorov v domžalski občini.

V zgoraj naštetih štirih krajevnih skupnostih je bilo zabeleženih 265 starih hišnih imen in dodatnih 26 imen domačij, ki ne stojijo več. Za označitev s tablico se je odločilo 143 domačij. Najboljši odziv je bil v krajevni skupnosti Rova, kjer je s tablami označenih 63 % domačij s starim hišnim imenom.

Hišna imena v vseh štirih krajevnih skupnostih so zbrana v tiskani knjižici, ki je brezplačno na voljo na sedežih krajevnih skupnosti, za izposojo pa v domoznanski zbirki Knjižnice Domžale. Imena so umeščena tudi na spletni portal Slovenskih hišnih imen www.hisnaimena.si, kjer se poleg hišnih imen najdejo tudi zgodovinski podatki o hišah.

Letošnji projekt je bil med domačini izredno dobro sprejet. Pokazal je, da domačini cenijo svoja stara hišna imena ter so nanje ponosni. Predstavljajo del naše nesnovne kulturne dediščine in prav je, da se ohranijo in zaživijo tudi v prihodnjih rodovih. S to popotnico bo Občina Domžale projekt podprla tudi naslednje leto, ko bomo zbrali hišna imena v krajevnih skupnostih Krtina, Dob in Vir. Zato že na tem mestu lastnike domačij iz vasi teh treh krajevnih skupnosti vabimo, da nam svoje hišno ime javijo na e-naslov klemen.klinar@ragor.si ali tel. št. 04 581 34 16.

Klemen Klinar, RAGOR in Občina Domžale

Ste vedeli
… da so bile po pričevanju Janeza Veiderja, umetnostnega zgodovinarja iz Mengša, Groblje že od nekdaj privlačna točka za domačine in tujce? Nekdaj se je v grobeljskem gradu zbirala imenitna gospoda, sredi 18.stoletja pa so začele prihajati velike množice romarjev v grobeljsko cerkev k oltarju svete Notburge.
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram