Pirnatova vila v Homcu

Izpostavljeno:

Streha je prekrita z betonskimi strešniki, ki so bili oblikovani in prvotno izdelani za samostan Križanke v Ljubljani.

Pirnatova vila na Homcu oziroma nekdanja hiša pasarja Alojza Pirnata na Homcu stoji na lokaciji nekdanjega Prosvetnega doma orlov, ki je bil med drugo svetovno vojno požgan. Alojz Pirnat je po vojni kupil pogorišče.

Bil je eden izmed najtesnejših Plečnikovih sodelavcev obrtnikov. Zanj je izdeloval cerkveno posodje, lestence in druge pasarske izdelke z zahtevno oblikovanimi detajli. Plečnik je na prošnjo prijatelja izdelal prve načrte za nov stanovanjski objekt in jih zasnoval tako, da je obdržal del še ohranjenih in požganih kletnih prostorov Prosvetnega doma ter jih vključil v nov objekt. Plečnik je vsa gradbena dela, od začetka gradnje leta 1947 pa vse do smrti, nadzoroval sam, potem je nadzor gradnje nadaljeval njegov asistent Anton Bitenc. Gradbena dela so bila zaključena leta 1957.

Bitenc je prvotne Plečnikove načrte nekoliko spremenil. Na vrt je umestil dva kamnita portala iz graščine v Voklem pri Kranju, k hiši je prizidal garažo in cestni fasadi dodal balkon. Streha je prekrita z betonskimi strešniki, ki so bili oblikovani in prvotno izdelani za samostan Križanke v Ljubljani. V celoti se je ohranila le Plečnikova oprema v vinski kleti. Stavbo je zgradilo Gradbeno podjetje Ocepek, betonska dela je izvedlo podjetje Curk iz Ljubljane, kovana in pasarska dela pa Pirnat sam. Vsa ključavničarska dela pa so opravili v Končanovi delavnici.Viri: Maja Avguštin, 2010. Plečnik na Domžalskem in Kamniškem.
Lokacija
Lokacija
Gostičeva 6, 1230 Domžale
Vstopnina
Vstopnina
Brezplačen vstop
Sorodne vsebine
Ste vedeli
… da so bile po pričevanju Janeza Veiderja, umetnostnega zgodovinarja iz Mengša, Groblje že od nekdaj privlačna točka za domačine in tujce? Nekdaj se je v grobeljskem gradu zbirala imenitna gospoda, sredi 18.stoletja pa so začele prihajati velike množice romarjev v grobeljsko cerkev k oltarju svete Notburge.
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram