J. Mellitzer, Kleinlercher & Co. Domžale ali Nova Fabrika (danes Občina Domžale)

Izpostavljeno:

Prva zgrajena tirolska tovarna slamnikov v Domžalah iz leta 1874. Danes je tukaj Občina Domžale.

Stavbo, kjer sedaj domuje Občina Domžale, so leta 1874 zgradili tirolski podjetniki: Jakob Mellitzer, Andrej Kleinlercher in Simon Blasing kot veliko nadstropno slamnikarsko tovarno, ki so ji domačini rekli »nova fabrika«. Bila je prva na novo sezidana tirolska tovarna, ki ji tudi po arhitekturi lahko rečemo tovarna. Kot taka je med zgodnejšimi industrijskimi objekti na Gorenjskem. Pred tem so tirolski slamnikarji za proizvodnjo večinoma uporabljali objekte, ki so jih odkupili od domačinov. V kolikor so zgradili nove stavbe, se le-te niso bistveno razlikovale od kmečkih hiš v okolici. Bila je prva tirolska tovarna, ki je ustavila svojo proizvodnjo po 1. svetovni vojni, in sicer leta 1927.

Zapuščeno slamnikarsko tovarno je kupil Anton Volk, ki se je ukvarjal s preprodajo žita – v spodnjih prostorih so bila skladišča za žito, zgoraj pa stanovanja. Nekaj časa je imel v njej Tone Okršlar galanterijsko dejavnost. Februarja 1945 so stavbo bombardirali zavezniki. Po vojni so jo obnovili in ji nadzidali eno nadstropje. Stavba je v svoji notranjosti »gostila« zelo različne institucije in dejavnosti: pošto, zdravstveni dom, sodišče, socialno. Danes so v njej prostori Občine Domžale in Upravne enote Domžale.

Iz starih fotografij je razvidno, kako je tovarna s svojim velikim volumnom izstopala iz krajinskega pejsaža, k čemur je prispevalo tudi to, da je bila zgrajena popolnoma na samem – na njivi. Območje okoli tovarne je šele nekaj desetletij kasneje postalo središče kraja.


Viri:
  • Saša Roškar in Igor Kuzmič, 2006. Mesto Domžale : sprehod skozi prostor in čas.
  • Saša Roškar, 2015. Sprehod med tovarnami slamnikov v Domžalah: vodnik.
Lokacija
Lokacija
Ljubljanska 69, 1230 Domžale
Vstopnina
Vstopnina
Brezplačen vstop
Sorodne vsebine
Ste vedeli
… da so bile Domžale do prihoda tujcev leta 1866 povsem navadno in mirno vaško naselje. Tirolci in Sudetski Nemci pa so prinesli nov način življenja in tudi gradnje?
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram