Povževo znamenje

Povževo kužno znamenje

Prvotno Povževo znamenje je bilo zgrajeno takrat, ko je bila na Kranjskem kuga. Ljudje so umirali, pokopavali pa so jih daleč o hiš – na polju. Povževo kužno znamenje je bilo vrisano tudi že v franciscejski kataster, davčni popis, ki se je v letih 1818 in 1828 uveljavil v avstrijskih deželah. Pred drugo svetovno vojno so ga zaradi razširjanja ceste morali podreti, k sreči pa so ostale fotografije znamenja s starim, velikim kostanjem ob njem. Jože Oberwalder si je dolgo želel, da bi staro in pomenljivo točko – sakralni objekt starih spominov – ponovno obnovil. Po dolgih prizadevanjih in številnih obiskih na Spomeniškem varstvu v Kranju, mu je leta 1995 to tudi uspelo.

Poslikave na vzhodni strani kapelice, Jezusa s trnovo krono, je naslikal Jože Tönig, ostale tri slike pa Marjan Gabrilo iz Mengša. Na južni strani je podoba svetega Luke, na zahodni svetega Jožefa z Jezusom in proti severni strani podoba svetega Mihaela.

Vir: M. Brojan /Domžalci in njihov časViri:
  • Matjaž Brojan, 2016. Domžalci in njihov čas : zgodbe ljudi in družin nekdanjih Domžal.
  • Župnija Domžale, 2008. 100 let Župnije Domžale.
Lokacija
Lokacija
Ulica Matije Tomca 15, 1230 Domžale
Čas
Delovni čas
Vedno odprto.
Vstopnina
Vstopnina
Brezplačen vstop
Sorodne vsebine
Ste vedeli
… da slamnik najdete tudi na freskah, ki jih je v grobeljski cerkvi sv. Mohorja in Fortunata upodobil Franc Jelovšek?
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram