Plečnikova vila na Homcu

Izpostavljeno:

Streha je prekrita z betonskimi strešniki, ki so bili oblikovani in prvotno izdelani za samostan Križanke v Ljubljani.

Plečnikova (nekdanja Pirnatova) vila stoji na Homškem hribu, na mestu nekdanjega mogočnega Društvenega doma, ki je bil med drugo svetovno vojno požgan.

Pasar Alojz Pirnat, sicer domačin iz Nožic, je po vojni kupil razvaline požganega Društvenega doma. Bil je eden izmed najtesnejših Plečnikovih sodelavcev obrtnikov. Zanj je izdeloval cerkveno posodje, lestence in druge pasarske izdelke z zahtevno oblikovanimi detajli. Plečnik je na prošnjo prijatelja Pirnata izdelal načrte za nov stanovanjski objekt na Homcu in jih zasnoval tako, da je obdržal del še ohranjenih kletnih prostorov Društvenega doma ter jih vključil v nov objekt. Plečnik je vsa gradbena dela, od začetka gradnje v prvi polovici petdesetih let 20. stoletja, pa vse do svoje smrti, nadzoroval sam. Ker se je gradnja zavlekla, je nadzor nadaljeval njegov učenec Anton Bitenc. Gradbena dela so bila zaključena konec petdesetih let, v celoti pa je bila zgradba dokončana desetletje kasneje.

Bitenc je prvotne Plečnikove načrte nekoliko spremenil. Na vrt je umestil dva kamnita portala iz graščine v Voklem pri Kranju, k hiši je prizidal garažo in cestni fasadi dodal balkon. Streha je prekrita z betonskimi strešniki, ki so bili oblikovani in prvotno izdelani za samostan Križanke v Ljubljani. V celoti se je ohranila le Plečnikova oprema v vinski kleti. Stavbo je zgradilo Gradbeno podjetje Ocepek, betonska dela je izvedlo podjetje Curk iz Ljubljane, kovana in pasarska dela pa Pirnat sam. Vsa ključavničarska dela so opravili v Končanovi delavnici. Pirnat je do svoje smrti, leta 2002, vilo uporabljal kot počitniški objekt. Njegovi potomci so vilo leta 2017 prodali novemu lastniku.Viri: Maja Avguštin, 2010. Plečnik na Domžalskem in Kamniškem.
Lokacija
Lokacija
Gostičeva 6, 1230 Domžale
Vstopnina
Vstopnina
Brezplačen vstop
Sorodne vsebine
Ste vedeli
… da je prvi znani zapis o Domžalah iz 13. stoletja, ko se omenja Grifo iz Štude?
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram