Dob

Izpostavljeno:

dob je vrsta hrasta

Dob je velika, gručasta vas v ravnini ob sotočju Rače, Radomlje, Rovščice in Potoka pod Močilnikom. Leži ob glavni cesti Ljubljana – Maribor. Razvil se je iz prvotnega kmečkega naselja ob cerkvenem središču, stran od nekdanje rimske ceste. Jedro vasi je nastalo vzdolž Potoka in ob cesti, ki je bila nekdaj prav gotovo pomembna prometna povezava.
Osnova krajevnega imena Dob je hrast. V listini iz leta 1359 se kraj imenuje Dub. Nastanek imena je seveda v tesni zvezi s poraslostjo sveta ob naselitvi in razodeva, da se je nekdaj tod razprostiral hrastov gozd.
Dob se prvič omenja 7. aprila 1220. Tedaj je bil neki plemeniti Janez iz Doba priča oz. podpisnik darilne pogodbe na Turjaku. Dobska župnija je torej obstajala že v 13. stoletju. Prvotna dobska župnija, ki je tedaj spadala pod oglejsko cerkveno oblast, je bila zelo obširna. Danes ima tri podružnice: in sicer: sv. Lenarta na Krtini, sv. Kancijana v Škocjanu in na Sv. Trojici.

Zanimivo za ogled:
1. Zgodovinska najdišča, ki si jih lahko ogledate v muzeju v Jamarskem domu na Gorjuši
2. Železna jama – odprta za obiskovalce, in Babja jama
3. Grad Krumperk
4. Grad Črnelo in ribnik Črnelo
5. Kulturni dom Močilnik in letno gledališče
6. Park Močilnik
7. Športni park DobViri:

Primož Hieng, 2011. Domžale: med nebom in zemljo.

Lokacija
Lokacija
1233 Dob
Vstopnina
Vstopnina
Brezplačen vstop
Sorodne vsebine
Ste vedeli
… da je hrošček Simon maskota Domžal? Pred več kot sto leti je namreč Simon Robič v okolici Doba našel novo vrsto hrošča.
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram