Krtina z okolico

Izpostavljeno:

najbolj zeleni, najbolj vzhodni del Prostora zadovoljnih ljudi

Krtina leži približno 5km vzhodno od Domžal. Je del Kamniško-bistriške ravni, južno in vzhodno pa ravnica postopoma prehaja v vzhodno predalpsko hribovje. Jedro vasi je Zgornja Krtina pod Krtinskim hribom (357 m), medtem ko leži Spodnja Krtina ob stranski cesti proti Dobu. K naselju spadata še zaselka Veselka in Dolenja vas. KS Krtina šteje 820 prebivalcev. Vaščani so že od nekdaj ustvarjalno povezani. Danes je ta povezanost navzoča zlasti v dejavnostih Gasilskega društva Studenec, Kulturnega društva Mirana Jarca Škocjan, Društva mladih Dob, Čebelarskega društva Krtina, Dob in Turističnega društvu Rača.

Krtina spada med kmečke zaselke, ki so nastali v bližini tekoče vode na nekoliko dvignjenem svetu, nad zamočvirjeno ravnino in na meji poplavnega območja, hkrati je v neposredni bližini pomembno križišče cest. Pred nekaj leti so na JZ pobočju in ob vznožju Krtinskega hriba, severno od vasi, izkopali prazgodovinsko naselbino in ostanke rimske poselitve, kar kaže, da je bilo območje poseljeno že pred več tisoč leti.

Prebivalci so se navadili občasnih poplav in z njimi živijo še danes. Voda je poleg škode prinesla tudi koristi, saj je jeseni in spomladi pognojila zemljo. Naselja so običajno postavljali na meji med gozdom in obdelovalno zemljo, ali med travniki ter njivami – predvsem zaradi varčnosti in lažjega gospodarjenja.

Prva omemba zaselka je iz leta 1458, ko se v župnijskih arhivih omenja prva cerkev na Krtini. Vendar naj bi bila Krtina vsaj kakšnih sto let starejša od prvih omemb v pisnih virih. V neposredni bližini cerkve so nastale prve kmetije, kmetje so bili podložni bližjim gospostvom in samostanom ter stolnemu kapitlju v Ljubljani. V listinah se grad Veselka (nekdanja pristava bližnjega gradu Krumperk) omenja 1. oktobra 1575.

Zanimivosti:

križev pot iz 19. stoletja sestavlja šest zidanih slopastih postaj s kamnitimi kapami, vključenimi v ograjo ob pešpoti proti cerkvi. V polkrožnih nišah na slopih so vidni ostanki poslikave.

domačija »Pri Kovaču« iz druge polovice 18. stoletja ima popolnoma ohranjeno arhitekturo in inventar. Sestavljajo jo stanovanjska zgradba, dve zidani gospodarski poslopji, kašča in pomožni objekti.

Viri:

www.krtina.com

Lokacija
Lokacija
Krtina, 1230 Domžale
Vstopnina
Vstopnina
Brezplačen vstop
Sorodne vsebine
Ste vedeli
… da je po pripovedovanju J. V. Valvasorja med Homcem in Mengšem ležal samostan, ki ga je porušila voda iz jezera? Slednje naj bi se bilo odprlo nad Kamnikom pri Nevljah in preplavilo vso mengeško planjavo.
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram