Kofutnikova domačija v Srednjih Jaršah

Izpostavljeno:

Tradicionalno zasnovana domačija z ohranjeno tlorisno zasnovo in črno kuhinjo je eden izmed redkih reliktov s področja stavbne zgodovine, dediščine gradbeno-obrtnih znanj in dediščine načinov življenja njenih prebivalcev. Domačija predstavlja tip gradnje pred 350 do 400 leti. Grajena je kot stegnjeni dom, v katerem sta stanovanjski in gospodarski del domačije pod eno streho. Stanovanjski del je zgrajen iz lesenih brun, hlev je bil v 50. letih 20. stoletja pozidan. Lesen je tudi gospodarski del v nadaljevanju. Do leta 1938 je bila krita s slamo. Ostrešni tramovi so bili dimljeni in so v dobrem stanju. Les v lesenem delu je bil posekan po letu 1836 (po Odd. za lesarstvo BF). Majhna okenca »na smuč« so zabita z lesom.

Na Občini Domžale, v sodelovanju s Kulturnim domom Franca Bernika domžale, potekajo aktivnosti, da bi domačijo odkupili in spremenil v muzej.

Virtualna ekskuruija: http://www.burger.si/DOGODKI/Preteklost/KofutnikovaDomacija/index.htmlViri:
  • Dejan Tesovnik, Andraž Vrhovec: Stare hiše v Jaršah in na Rodici, OŠ Rodica, 2003.
  • Teja Grad, Karmen Moneta: Življenje v Kofutnikovi hiši, OŠ Rodica, 2004.
  • Monika Adler, Maša Žerjav: Oprema Kofutnikove domačije v Srednjih Jaršah, OŠ Rodica, 2007.
  • Saša Roškar: Etnološko konservatorska izhodišča k prenovi Kofutnikove domačije v Srednjih Jaršah, ZVKDS OE Kranj, 2007.
Lokacija
Lokacija
Jarška cesta 58, 1230 Domžale
Vstopnina
Vstopnina
Brezplačen vstop
Sorodne vsebine
Ste vedeli
… da je v rimskih časih skozi naše kraje, kjer sta bili rimski naselbini, vodila pomembna pot iz Aquileie (Oglej), skozi Emono (Ljubljana, čez prelaz Atrans (Trojane), do Celeie (Celje) in Poetovie (Ptuj)?
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram