Godbeni dom Domžale

Izpostavljeno:

Zgrajen 1929 kot prvi godbeni dom na ozemlju takratne Jugoslavije.

Najstarejša podeželska godba na nekdanjem Kranjskem se ponaša tudi z najstarejšim godbenim domom (Godbeni dom Domžale) na slovenskih tleh, ki je bil slovesno odprt leta 1929. To je bil tudi prvi godbeni dom na ozemlju takratne Jugoslavije.

Godbo Domžale je sicer leta 1884 ustanovil takratni domžalski učitelj Franc Pfeifer. Na začetku svojega delovanja je godba delovala pod okriljem domačega gasilskega društva, zato so bili godbeniki na svojem prvem nastopu istega leta, pri odprtju gostilne v Stobu, oblečeni kar v gasilske uniforme. Prva svetovna vojna je tudi med godbeniki razredčila vrste, saj je bilo veliko članov vpoklicanih. Med vojno je godba nastopala predvsem na pogrebih, po vojni pa je začela z rednimi vajami.

Glavni projekt godbe med obema vojnama je bila prav gotovo gradnja godbenega doma. Leta 1925 so stekle priprave za gradnjo, naslednje leto pa je bil vzidan vogelni kamen. Do leta 1888 so imeli godbeniki namreč vaje v beneficiatovem stolpu taborskega obzidja pri cerkvi na Goričici, do zgraditve svojega doma pa v stari šoli.
4. avgusta 1929 je bil, takrat prvi godbeni dom na ozemlju takratne Jugoslavije, slovesno odprt in kronike pišejo, kako so bile Domžale tisti dan en sam veselični prostor. Otvoritev doma, na katero so prihajali ljudje od blizu in daleč, je prenašal tudi Radio Ljubljana.
Godbeni dom je zares zaživel, saj so v njegovi dvorani poleg godbenih koncertov prirejali tudi različne zabavne večere: pustne zabave, vinske trgatve, silvestrovanja in dramske igre. Po 2. svetovni vojni je dom postal splošno ljudsko premoženje in v njem je bilo dolgo časa skladišče. Danes je godbeni dom popolnoma prenovljen, a svojega kulturnega poslanstva ni izgubil. V njem ima še vedno sedež godba z vsemi svojimi dejavnostmi, od leta 2012 pa Slamnikarski muzej.
Danes Godba Domžale sodi v najvišjo umetniško skupino slovenskih godb, kar dokazuje z rednim udeleževanjem na tekmovanjih njene krovne organizacije, Zveze slovenskih godb. Tekmovanj in gostovanj se udeležuje tudi v tujini, v zadnjem obdobju pa je postala vešča show programa (godba v gibanju), s čimer je postala privlačna za različne mažoretne skupine in tovrstne mednarodne festivale. Redno nastopa v domači občini in drugod, sicer pa so njeni najbolj prepoznavni projekti: Praznični koncert ob koncu leta, Prvomajska budnica, Pomladni koncert ter drugi promenadni in ostali nastopi. Godbo sestavlja 70 aktivnih članov različnih generacij (od 14 do 80 let), dirigent pa je Damjan Tomažin.


Viri:
Lokacija
Lokacija
Kajuhova c. 5, 1230 Domžale
Vstopnina
Vstopnina
Brezplačen vstop
Sorodne vsebine
Ste vedeli
… da je ime naših krajev v svet 1593 leta ponesel vitez Adam Ravbar s Krumperka, odločilni borec v protiturški borbi pri Sisku?
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram