Cerkev sv. Lenarta na Krtini

Na griču nad vasjo, obdana z danes znižanim taborskim obzidjem, v katero je vključen zvonik, stoji poznogotska cerkev sv. Lenarta, rešitelja iz stiske in ujetništva. Zagotovo smemo cerkev uvrščati med najdragocenejše gotske objekte v Sloveniji.

Cerkev je triladijska križnorebrasto obokana dvorana. Nastala je po letu 1494 na mestu predhodnice iz sredine 15. stoletja, ki so jo leta 1471 požgali Turki. Pravokotno tlorisno zasnovo v notranjščini delijo vitki osmerokotni stebri v tri enako široke in visoke ladje. Ker stavba nima prezbiterija, je oltarni del dvignjen za dve stopnici, močnejše obočno prečno rebro se na obeh straneh zaključi s figuralno konzolo. Oltarni del najbolj poudarjajo kvalitetne freske, delo mojstra Leonarda in njegove delavnice. Poslikava je nastala sočasno z arhitekturo, malo pred letom 1500. Na stenah se zvrstijo številni prizori iz Kristusovega življenja, prostostoječi apostoli, svetniki in dva poslikana oltarna nastavka. Osrednje mesto pripada prizoru Jezusovega rojstva in Pohodu in poklonu sv. treh kraljev, na južni pa Poslednji sodbi, ki velja za eno najlepših variant v Sloveniji.

Zvonove v krtinskem zvoniku so večkrat menjavali. Štiri bronaste zvonove jim je vzela vojna vihra, saj so jih sredi februarja 1917 pretopili v topove za avstrijsko vojsko. Nove bronaste zvonove so v Krtini dobili leta 1927.

Znamenitosti v cerkvi sv, Lenarta je še veliko. Ena izmed njih je prav gotovo tudi Križev pot, ki nosi napise, zapisane v bohoričici, ob njem še: prižnica, bandero, orgle in kor, zvonik ter mežnarija na Krtini.

Lokacija
Lokacija
Krtina, 1233 Dob
Kontakt
Kontakt

Spletna stran
Facebook
E: zupnija.dob@gmail.com

Čas
Delovni čas
Po predhodnem dogovoru
v času bogoslužja
Vstopnina
Vstopnina
Brezplačen vstop
Sorodne vsebine
Ste vedeli
… da je prvi znani zapis o Domžalah iz 13. stoletja, ko se omenja Grifo iz Štude?
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram