Dvorec Češenik

Izpostavljeno:

V zapuščenem grajskem parku na severni strani je obnovljen baročni vrtni paviljon.

Najbrž je vas Češenik prevzela svoje ime po istoimenskem gradu Češenik, ki stoji severno od vasi ob cesti, ki vodi v Turnše. Zgodovinopisec Stane Stražar navaja, da ime Češenik izhaja iz osnove češmin (grm s trnji), ki je rasel v okolici.

Prvi češeniški gospod Wulfing je v listini omenjen l. 1300. Na mestu današnjega dvorca je prvotno stal Stolp, ki so ga pozidali gospodje Češeniški. Valvazor poroča, da je imel Stolp vhod visoko nad tlemi, da je bil tako bolje zavarovan pred napadalci in poplavami, ki so bile tod pogoste. Leta 1581 je v prvotni stolp udarila strela in je pogorel.

Na istem mestu so pozidali dvorec, kot nam ga prikazuje Valvazorjeva topografija iz leta 1679. O tem, kdo je bil lastnik in kako je grad prešel v rodbino grofov Lambergov, ni podatkov. Dvorec je bil kasneje večkrat prezidan, vendar so nekatere lastnosti prvotne stavbe še vidne.

Današnja, izrazito stanovanjska graščina, ima preprost pravokoten tloris in je brez utrdbenih elementov. Obrambni vogalni stolpi, značilni za renesančne gradove v 16. stoletju pri nas, so na češeniški graščini okrneli v pomole. Ohranjen je tudi vhodni portal z letnico 1612. V zapuščenem grajskem parku na severni strani je obnovljen baročni vrtni paviljon.

Za grajsko kapelo device Marije Karmelske v Češeniku je značilno, da se nahaja v sklopu graščine na vzhodni strani stanovanjskega trakta. Po drugi svetovni vojni so kapelo predelali v bivalne prostore in tako skoraj v celoti izbrisali enega izmed pravih biserov slikarja in freskanta Franca Jelovška. Srečno naključje pa je prizaneslo zgornjemu delu oz. kupoli kapele, ki se je lepo ohranila do danes. Z malo zanimanja in dobre volje smo presenečeni odkrili bogate freske, ki prikazujejo pomembnejše dogodke iz Marijinega življenja.

Lokacija
Lokacija
Češenik 13, 1233 Dob
Vstopnina
Vstopnina
Brezplačen vstop
Sorodne vsebine
Ste vedeli
… da je bilo nekdaj na plitvini pod Knezovimi skalami domžalsko kopališče? Pod bližnjim mostom, kamor je Kamniška Bistrica nanosila velike količine belega proda, so kopalci našli odlično in čisto plažo.
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram