Nekdanja Kofutnikova domačija v Srednjih Jaršah

Tradicionalno zasnovana domačija z ohranjeno tlorisno zasnovo in črno kuhinjo je bil eden izmed redkih reliktov s področja stavbne zgodovine, dediščine gradbeno-obrtnih znanj in dediščine načinov življenja njenih prebivalcev. Domačija je predstavljala tip gradnje pred 350 do 400 leti. Grajena kot stegnjeni dom, v katerem sta stanovanjski in gospodarski del domačije pod eno streho. Stanovanjski del je bil zgrajen iz lesenih brun, hlev pa je bil v 50. letih 20. stoletja pozidan. Lesen je bil tudi gospodarski del v nadaljevanju. Do leta 1938 je bila krita s slamo. Ostrešni tramovi so bili dimljeni in so v dobrem stanju. Les v lesenem delu je bil posekan po letu 1836 (po Odd. za lesarstvo BF). Majhna okenca »na smuč« so bila zabita z lesom.

Ker je skoraj 200 let stara domačija začela pospešeno propadati, je bila z dovoljenjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj in Občine Domžale, podrta zaradi dotrajanosti in nevarnosti za okolico.

Virtualna ekskuruija: http://www.burger.si/DOGODKI/Preteklost/KofutnikovaDomacija/index.htmlViri:
  • Dejan Tesovnik, Andraž Vrhovec: Stare hiše v Jaršah in na Rodici, OŠ Rodica, 2003.
  • Teja Grad, Karmen Moneta: Življenje v Kofutnikovi hiši, OŠ Rodica, 2004.
  • Monika Adler, Maša Žerjav: Oprema Kofutnikove domačije v Srednjih Jaršah, OŠ Rodica, 2007.
  • Saša Roškar: Etnološko konservatorska izhodišča k prenovi Kofutnikove domačije v Srednjih Jaršah, ZVKDS OE Kranj, 2007.
Lokacija
Lokacija
Jarška cesta 58, 1230 Domžale
Sorodne vsebine
Ste vedeli
… da se je po 15. stoletju pospešeno razvijalo prevozništvo in tovorništvo, ki je povezano tudi z brodarjenjem na reki Savi? Za nadaljnji razvoj je poskrbela nova cesta Dunaj – Trst skozi Črni graben, ki je bila zgrajena v začetku 18.stoletja po trasi stare rimske ceste.
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram