Nekdanja Kofutnikova domačija v Srednjih Jaršah

Tradicionalno zasnovana domačija z ohranjeno tlorisno zasnovo in črno kuhinjo je bil eden izmed redkih reliktov s področja stavbne zgodovine, dediščine gradbeno-obrtnih znanj in dediščine načinov življenja njenih prebivalcev. Domačija je predstavljala tip gradnje pred 350 do 400 leti. Grajena kot stegnjeni dom, v katerem sta stanovanjski in gospodarski del domačije pod eno streho. Stanovanjski del je bil zgrajen iz lesenih brun, hlev pa je bil v 50. letih 20. stoletja pozidan. Lesen je bil tudi gospodarski del v nadaljevanju. Do leta 1938 je bila krita s slamo. Ostrešni tramovi so bili dimljeni in so v dobrem stanju. Les v lesenem delu je bil posekan po letu 1836 (po Odd. za lesarstvo BF). Majhna okenca »na smuč« so bila zabita z lesom.

Ker je skoraj 200 let stara domačija začela pospešeno propadati, je bila z dovoljenjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj in Občine Domžale, podrta zaradi dotrajanosti in nevarnosti za okolico.

Virtualna ekskuruija: http://www.burger.si/DOGODKI/Preteklost/KofutnikovaDomacija/index.htmlViri:
  • Dejan Tesovnik, Andraž Vrhovec: Stare hiše v Jaršah in na Rodici, OŠ Rodica, 2003.
  • Teja Grad, Karmen Moneta: Življenje v Kofutnikovi hiši, OŠ Rodica, 2004.
  • Monika Adler, Maša Žerjav: Oprema Kofutnikove domačije v Srednjih Jaršah, OŠ Rodica, 2007.
  • Saša Roškar: Etnološko konservatorska izhodišča k prenovi Kofutnikove domačije v Srednjih Jaršah, ZVKDS OE Kranj, 2007.
Lokacija
Lokacija
Jarška cesta 58, 1230 Domžale
Sorodne vsebine
Ste vedeli
… da so bile Domžale do prihoda tujcev leta 1866 povsem navadno in mirno vaško naselje. Tirolci in Sudetski Nemci pa so prinesli nov način življenja in tudi gradnje?
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram