Dragomelj

Krajevno skupnost Dragomelj-Pšata sestavljata naselji Dragomelj in Pšata, leži na obrobju ljubljanske kotline, na meji z gorenjsko regijo. Na severu KS meji na mesto Domžale in vas Šentpavel. Na vzhodu meji na vasi Mala Loka, Bišče in Beričevo. Na zahodu meji z vasjo Podgorica.
Prvi pisni viri iz leta 1312 omenjajo dvor v vasi Dragomelj in Šentpavel v letu 1374. Prvi znani pisni vir vasi Pšata datira v leto 1302. Arheološke najdbe pričajo o poseljenosti našega kraja že v mlajši kameni dobi, starejši bronasti, rimski kot srednjeveški, večinoma najdene ob gradnji avtoceste.
Skozi rodovitni nižinski svet KS tečeta dva potoka, Pšata in Gobovšek. V kraju je bilo že od nekdaj razvito kmetijstvo, ribogojništvo, slamnikarstvo, mlinarska obrt, usnjarska obrt, gostinska storitev, v novejšem času pa predvsem samostojno podjetništvo, servisna dejavnost, trgovina in različne obrti.
Sedaj med vasema Dragomelj in Pšata poteka avto cesta Ljubljana – Maribor, ki povezuje sever države z jugom in omogoča prihod na delo tisočem zaposlenim v mestnem središču Ljubljana in okolici.
Kraj Dragomelj je po mnenju Janeza Vajkarda Valvasorja dobil ime po slovenski besedi »Draga«, to je log s pašniki. Dragomelj se v listinah prvič omenja skupaj z dvorom decembra 1312. Vas Dragomelj je imela že leta 1825 značilnosti obcestnega naselja in to obliko ima še danes, čeprav se je Dragomelj v zadnjih letih precej razširil in posodobil. Za naselje je značilno, da so tu raztegnjeni domovi z ožjo stranjo obrnjeno proti cesti Šentjakob – Domžale, gospodarska poslopja pa so v podaljšku na dvoriščni strani.

Lokacija
Lokacija
Dragomelj, 1230 Domžale
Vstopnina
Vstopnina
Brezplačen vstop
Sorodne vsebine
Ste vedeli
… da se je Napoleonova vojska 8. septembra 1813 na Mengeškem polju spopadla z avstrijsko vojsko?
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram