Stane Habe

Izpostavljeno:

častni občan

STANE HABE se je rodil na Vrhniki in leta 1939 končal študij glasbe pri Glasbeni matici in orglarsko šolo v Ljubljani. Po vojni, med katero je bil interniran v taborišče Gonars, je bil predavatelj na gimnaziji na Vrhniki in kapelnik godbe. Ob delu je študiral na Pedagoški akademiji v Ljubljani. V Domžale je kot predavatelj na nižji gimnaziji prišel leta 1959, postal ravnatelj Glasbene šole Domžale in jo vodil do upokojitve. Bil je vsesplošno aktiven na področju kulture, ter leta 1993 imenovan za častnega občana občine Domžale.

Viri:

Matjaž Brojan, 2016. Domžalci in njihov čas. Zgodbe ljudi in družin nekdanjih Domžal.

Vstopnina
Vstopnina
Brezplačen vstop
Sorodne vsebine
Ste vedeli
… da sta o izvoru imena Domžale najbolj znani razlagi, da ime pomeni pokopališče (iz staro slovanščine), po drugem izročilu pa naj bi bil to breg ali obrežje reke? Ime Domžale se pojavi v času turških vpadov.
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram