Čebulova kapelica

Kapelica stoji na otoku sredi poti v Stobu - kot zadnji pomnik nekdanje premožne Čebulove kmetije. Je zelo stara, saj je bila vrisana v kataster že leta 1825. Po pripovedi pa naj bi tukaj že prej stalo znamenje. Vrisano znamenje v Jožefinskem zemljevidu 1763 - 1787 pa je zelo primerljivo z današnjo lego Čebulove kapelice. Znamenje naj bi torej tu stalo že pred letom 1763.

Kapelica je zgrajena v zaprtem slogu, piramidna streha je pokrita z bobrovcem in v osrednji obokani niši je kip Marije z Jezusom. Prvotne slike je naslikal Franc Mrčun iz Bišč, leta 1989 pa je znamenje obnovil in naslikal sedanje slike Jože Töning. Po motivih si slede: na severni strani prikazuje freska kamnanje sv. Štefana, na južni videnje križa sv. Frančiškana in na vzhodni strani svetega Martina. Obnovo kapele je v celoti financirala gospa Slavnka Tönig, ki vsako leto skupno s sosedi v kapelici postavi jaslice.

Znano je tudi, da je v času, ko Domžale še niso imele lastnega pokopališča, mimo Čebulove kapele vodila pot pogrebov na mengeško pokopališče, kjer je mrliča prevzela pogrebna služba iz Mengša.


Viri:
  • Saša Roškar in Igro Kuzmič, 2006. Mesto Domžale : sprehod skozi prostor in čas.
  • Župnija Domžale, 2008. 100 let Župnije Domžale.
Lokacija
Lokacija
Stobovska cesta 17, 1230 Domžale
Vstopnina
Vstopnina
Brezplačen vstop
Sorodne vsebine
Ste vedeli
… da je bil nekoč za stobovskim gasilskim domom temno zeleni bajer, imenovan Stobovšak, v kateri je v poletnih mesecih čofotala stobovska mladež in v katerem so perice prale perilo svojih družin?
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram