Cerkev sv. Kunigunde na Taboru

Izpostavljeno:

Cerkev stoji na hribu Tabor.

Hrib in cerkev sta dobila ime po taboru, ki so ga zgradili v času turških vpadov.

Cerkev je posvečena sv. Kunigundi, ženi nemškega cesrja Henrika II.

Cerkev svete Kunigunde na Taboru je bila zgrajena v drugi polovici 15. stoletja v gotskem slogu. Prvič se omenja leta 1515, v listini iz leta 1465 pa je že omenjena bratovščina sv. Kunigunde v Ihanu. Cerkev je bila nekdaj grajska kapela krumperških grofov, v njej so pokopavali lastnike gradu Krumperk.

Leta 1643 je cerkev dal prezidati ihanski župnik Urban Komatar, dodali so zakristijo. Istega leta jo je posvetil ljubljanski škof Oton Friderik grof Buchheim.

Zaradi večkratnih prezidav cerkev nima nobenega izrazitega sloga. Od stare gotske cerkve je ostal samo glavni vhod pod zvonikom. 1718. leta so zvonik in zakristijo obnovili, ker sta bila v zelo slabem stanju.

Cerkev ima tri zvonove. Prve je dobila leta 1898. Dva je vzela prva svetovna vojna, malega pa je skril domačin in je sedaj v župnijski cerkvi kot "navček". Sedanje zvonove so kupili 1922 pri KID na Jesenicah.

Oltarji so štirje na zidanih podstavkih:

glavni oltar iz leta 1681 spada med "zlate oltarje". V njem so kipi sv. Kunigunde, sv. Lovrenca in sv. Valentina. Relief na vrhu predstavlja binkošti. Krasijo ga številni angeli.

Na desni strani stoji zlat oltar sv. Florijana, ki gasi gorečo cerkev. Ob straneh sta dve viteški glavi, na podstavku levega stebra je grb Ravbarjeve družine, na desnem pa grb Raspove družine. Ta oltar je starejši od glavnega, postavili so ga krumperški plemiči.

V južni kapeli je oltar sv. Lucije, postavili so ga leta 1722. Obstoji iz bogate ornamentike prepletajočih se rastlinskih listov z angeli. Prvotno sliko sv. Lucije je odnesel tat, sedanji kip pa je leta 1901 izdelal Franc Tončič iz Kamnika.

Na severni strani v kupolasti kapeli je baročni oltar sv. Notburge. Na sredini je Cebejeva slika sv. Notburge, ki jo je leta 1844 preslikal Mihael Kavka. Nad njo je okrogla slika sv. Izidorja. Na konzoli nad Raspovim nagrobnikom je kip sv. Janeza Krstnika, ki je bil nekdaj na petem oltarju, sedaj pa je tam prižnica.

Na Taboru je bila leta 1640 ustanovljena Bratovščina sv. Lucije. Člani so imeli vsako leto na god svoje zavetnice, 13. decembra, velik shod. Štela je nad 500 članov. Bratovščina je imela dobre dohodke. Da pa denar ni propadel, je kupovala "železne krave", ki jih je dajala kmetom v rejo.

Bratovščina sv. Notburge - Leta 1739 je župnik Schweiger blagoslovil vogelni kamen za kapelo sv. Notburge.

Tabor je bila nekdaj zelo sloveča božja pot, tudi nekaj novih maš je bilo zapetih v tej cerkvi. 1740. leta so iz Doba v procesiji prinesli v kapelo relikvije sv. Notburge. Te so shranjene v monštranci.

V času turških vpadov v 15. stoletju so pri cerkvi sv. Kunigunde zgradili tabor. Obzidje je bilo visoko nad 5 metrov, v njem so bile strelne line. Pod obrambnim hodnikom so bile shrambe, kjer so kmetje hranili svoje imetje.

Viri:

www.zupnija-ihan.rkc.si

Lokacija
Lokacija
Goričica pri Ihanu 11, 1230 Domžale
Čas
Delovni čas
po predhodnem dogovoru
v času bogoslužja
Vstopnina
Vstopnina
Brezplačen vstop
Sorodne vsebine
Ste vedeli
… da je domžalski slamnikarski tovarnar Krizant Ladstatter leta 1882 v New Yorku ustanovil svojo tovarno slamnikarstva in tja poslal dve domžalski šivilji?
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram