Cerkev sv. Marjete v Radomljah

Izpostavljeno:

Prezbiterij gotske cerkve sodi med najlepše ohranjene gotske sakralne prostore v okolici.

Prva omemba gotske cerkve sv. Marjete mučenke v Radomljah je zabeležena že leta 1391. O tem, kakšna je bila tedanja radomeljska cerkev, iz listin ne izvemo kaj dosti. Sicer so cerkve sv. Marjeti postavljali zlasti tam, kjer so prej pogani častili malike. Po tem je sklepati, da so Radomlje imele cerkev že precej prej, kot jo omenja vir. To gotsko cerkev omenja listina leta 1501, ko so posvetili veliki oltar sv. Marjete. Pred tristo leti omenja Valvasor v cerkvi tri oltarje: sv. Marjete, sv. Uršule in sv. Luka.

Ohranjeni ostanki prejšnje gotske cerkve kažejo, da je bila ta zgrajena v drugi polovici 15.stoletja. Ohranjen je še stari prezbiterij, v katerem je sedaj zakristija. Zunaj je na severni strani in zaključnih stenah na vzhodni strani pri zakristiji še ohranjen prvotni gotski talni zidec s pristrešeno posnetim zgornjim robom.

Po tedanjem običaju je bila tudi radomeljska gotska cerkev z glavnim oltarjem obrnjena proti vzhodu. Glavni vhod je bil na zahodni strani. Na srečo se je prezbiterij gotske cerkve ohranil nespremenjen in sodi med najlepše ohranjene gotske sakralne prostore v okolici.

Obokan kor, lesen veliki oltar sv. Marjete, oljnata slika Marije z Jezusom, Križev pot, krstni kamen, bandero, dragocene posode, kropilnika, orgle in zvonovi, vsak s svojo zgodbo, so vsekakor vredni ogleda.

Pred cerkvijo sv. Marjete stoji več kot 200 let stara lipa, ki je bila najverjetneje posejana ob prelomu sedemnajstega in osemnajstega stoletja.

Viri:

Stane Stražar, Ob bregovih Bistrice.

Osebni arhiv Igor Kuzmič

Lokacija
Lokacija
Cesta Radomeljske čete 28, 1235 Radomlje
Kontakt
Kontakt

T: +386 (0)1 72 27 082

Čas
Delovni čas
v času bogoslužja
za skupnine po predhonem dogovoru
Vstopnina
Vstopnina
Brezplačen vstop
Sorodne vsebine
Ste vedeli
… da je po pripovedovanju J. V. Valvasorja med Homcem in Mengšem ležal samostan, ki ga je porušila voda iz jezera? Slednje naj bi se bilo odprlo nad Kamnikom pri Nevljah in preplavilo vso mengeško planjavo.
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram