Cerkev Svete Trojice

Iz posvetilne listine je razvidno, da je takratni kamniški župnijski vikar Matija Kovač 3. maja 1688 v zahvalo, da je kuga prenehala moriti, cerkev na Pustem Vrhu posvetil sveti Trojici.


Janez Mihael Ferri v Kamniku, naddiakon za Gorenjsko, je naslednje leto oglejskemu škofu v Vidmu pisal, da je soseska na Vrhu v moravški župniji dobila novo cerkev. Zidali so jo dve leti. Zemljišče za cerkev Na hribu sta dala Škraban in Brajdež.

Zanimivo je, da tedaj na novo zgrajene trojiške cerkve Valvasor še ne omenja v svoji Slavi Voj­vodine Kranjske, ker je tedaj, ko je zbiral gradi­vo za knjigo, najbrž še ni bilo.

Zvonik je na zahodni strani cerkve; pod linami ima kamnit venec. Line so predeljene s stebrom in zgoraj zaključene z dvema polkrožnima lokoma. Na zahodni strani so v zvoniku tri po­končne kvadratne linice. Nad velikimi linami je profiliran strešni venec s številčnicami za uro. Za­obljeno izoblikovana streha z malimi linami in jabolkom je pokrita s pločevino. Zgoraj pa je ko­van železni križ.

Cerkev s podolgovato, blizu 16 metrov dolgo in 8 metrov široko, banjasto obokano ladjo ter z okrog 9 metrov dolgim in 5,5 metra širokim prezbiterijem je zgrajena v baročnem slogu. Slavo­lok med ladjo in prezbiterijem je širok štiri metre. Obok nad glavnim oltarjem so leta 1913 zvišali. Na južni strani je iz prezbiterija vhod v zakristijo, ki so jo prizidali v letu 1904, na severni strani pa je vhod v manjši obokan prostor, od koder vodijo stopnice na prižnico.

Kor je na zahodni strani ladje; s tremi loki je oprt na zunanje stene in dva okrogla kamnita stebra. Cerkev je bila na novo prekrita v letu 1952.


Veliki oltar iz črnega marmorja z lepimi intarzijami iz raznobarvnega kamna je z konca 17. ali začetka 18. stoletja. Vsi okraski na oltarju so leseni. Po izročilu je bil oltar pripeljan iz Benetk

Oltar Roženvenske Marije na severni - evangeljski strani, je tudi marmornat z intarzijo iz raznobarvnega kamna. Na bogato intarziranem marmornatem oltarnem podstavku s kartušo – menzo, je lesen tabernakelj. Oltar iz črnega marmorja z lepimi intarzijami iz raznobarvnega kamna je z konca 17. ali začetka 18. stoletja. Vsi okraski na oltarju pa so leseni. Po izročilu je bil oltar pripeljan iz Benetk.

Oltar sv. Janeza Krstnika na južni strani ladje je lesen. V glavni vdolbini, ki jo obdajajo stebri, je lesen, polihromiran in 100 centimetrov visok kip sv. Janeza Krstnika, ki je bil včasih nad spovednico.

Prižnica, polihromirana in delno pozlačena, je iz 19. stoletja in ima na zaobljeni balustradi reliefe: levo Jezus s križem, desno Bog Oče in zgoraj Sveti Duh.

Križev pot (olje, platno, 68 x 56 cm) je obno­vljen in postavljen skupaj, sedem postaj je na se­verni strani prezbiterija, sedem na južni.

Trojiške orgle je leta 1846 izdelal orglarski mojster Peter Rumpel za župnijsko cerkev sv. Antona Padovanskega v Štangi.Viri:

www.zupnija-dob.rkc.si

Lokacija
Lokacija
Sv. Trojica
Kontakt
Kontakt

E: http://zupnija-dob.rkc.si

Čas
Delovni čas
po predhodnem dogovoru
v časi bogoslužja
Vstopnina
Vstopnina
Brezplačen vstop
Sorodne vsebine
Ste vedeli
… da so domžalske slamnike nosili v evropskih mestih (London, Paris, Dunaj...) in tudi čez lužo?
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram